Dagens Svenskbladet
Svenskbladets Officiella Twitter-kanal
Svenskbladet på Facebook
Senaste nytt - RSS feed
Svenskbladet via RSS
Torsdag
13 Juni 2024
 
Successionsordningen är enkel att minnas, du är på absoluta botten.
Successionsordningen är enkel att minnas, du är på absoluta botten.

Grundlag; Kungahuset snäppet högre än vanliga människor

Publicerad: 2010-06-08

Inför det stundande bröllopet har man detaljstuderat den del av grundlagen som reglerar tronföljden, den så kallade successionsordningen från 1809. Man har funnit att om man ska tolka grundlagen bokstavligt, är Kungen, Kronprinssesan och make samt övriga medlemmar av kungafamiljen lite "bättre" och mer värda än övriga människor.

Enligt den Augsburgska bekännelsen från 1530 som kungahuset även måste hänge sig måste kungahuset även fördöma Islam och Katolicism. Experter anser att detta i praktiken inte har någon betydelse, däremot har den första delen av successionsordningen betydelse eftersom den innebär att Kungafamiljen är mer värd än andra samt att de får massor av pengar för att vara kungafamilj.

- Delen om Islam och Katolicism i successionsordningen är föråldrad och en kvarleva från äldre tider, men inte delen som säger att man ärver en kungatron tillsammans med en gigantisk lön, och att man är speciell just eftersom man föddes i en viss familj, berättar Johan Maurén, professor i statsvetenskap och grundlagsexpert.

Han får även medhåll i denna åsikt från andra experter, Willhelm Bullshit, professor i konstitutionell rätt tycker att successionsordningen ska läsas med utgångspunkt i att när den skrevs fanns inte religionsfrihet i Sverige. Däremot kräver delen om ett ärftligt högbetalt yrke med straffrihet inte någon närmare förklaring.

Hovets informationschef Nina Eldh tolkar successionsordningen som att kungafamiljen får göra lite som de känner för, mot en stor summa pengar årligen, och att ingen helst ska ifrågasätta det alltför mycket.

Göran Stollerud, expert på allting, har kommenterat successionsordningen;
- Huruvida det är rimligt att kräva att kungaparet ska fördöma islam framstår det ju som rent befängt i dagens samhälle. Kanske än mer konstigt är att det faktiskt står inskrivet i grundlagen hur en viss familj ska bete sig samt att de alltid har ett välbetalt jobb och bostad i vått och torrt, det jobbet skulle jag också vilja kunna söka till.


Annons

Birger Ollonborg

Fler artiklar av Birger Ollonborg


Relaterade länkar: DN
Annons
Cuzz Cazooka
Prenumerera på Dagens Svenskbladets Nyhetsbrev